Kor mykje bil treng du eigentleg?

Mikrobilar kan køyrast på B-sertifikat, men er registrert som elektriske motorsyklar


Slik får du det beste av to verdener: Alle elbilfordelar gjeld,
i tillegg til det som finst av motorsykkelfordelarVi tek imot bestilling på mikrobilen M2, 
160 000,- ferdig levert Bergen

KVIFOR MIKROBIL?


Mikrobil er eit økonomisk alternativ som pendlarbil eller bil nr. 2,
men kvifor mikrobil og ikkje ein liten "vanleg" elbil?

ELEKTRISK


Våre mikrobiler driftast utanlukkande av straum og er eit grønt alternativ

FRITEKNE FRÅ BOMPENGAR


Som motorsykkel er mikrobilane våre fritekne frå bompengar, òg der elbil må betale. Det er heller ikkje krav om EU-kontroll på desse

BYVENLEGE


Med sin beskjedne storleik er mikrobilar svært enkle å manøvrere i storbyar, og parkering går som ein leik

Kva sparar eg på mikrobil?


Dersom du har eit dagleg pendlarbehov der to sitteplassar og eit romsleg bagasjerom er nok, er det overraskande mykje pengar å spare på å gå over til mikrobil

Liten el-bil


Innkjøp: ca kr 210 000

Forbruk 1 år: kr 7 835*

Mikrobil


Innkjøp: kr 160 000

Forbruk 1 år: Kr 76*

Liten bensinbil


Innkjøp: ca kr 220 000

Forbruk 1 år: kr 28 170*

*Basert på pendling Blomsterdalen - Bergen Sentrum (40 km t/r), og inkluderer trafikkforskringsavgift, drivstoff/straum og bompenger